Канал сервиз ЕООД - Велико Търново

Видео диагностика

Видео диагностика се използва, когато даден канал има чести запушвания и трябва да се намери причината. Това е процес при който в отходния канал се вкарва цифрова камера , за установяване на  запушването. Често пъти това биват пропадане на тръбите ,неправилен монтаж ,наслагвания на мазнини , предмети , корени на дървета проникнали в канала. Картината, предавана от камерата се записва на цифров носител CD. Това позволява по- прецизно и много кратно да се преглежда направения запис.

Канал сервиз ЕООД - Велико Търново

Направете запитване за услуга или се свържете с нас на посочените контакти:

Запитване