Канал сервиз ЕООД - Велико Търново

Хидро отпушване

Хидро (водно) отпушването и почистването на канализацията с машината се извършва като в замърсения канал се поставя маркуч със специална промивна дюза. Комплектът от няколко различни по форма дюзи (изменящи силата на струята) позволява вариантност на решението според вида на съответните частици (материали), които го са запушили. Чрез  водна струя с високо налягане , осигурена от помпа тип високонапорна, мръсотията се разбива и втечнява ,след което се избутва назад към шахтата. Едновременно с това силата на обратно изтласкване на водата (принципа на реактивната струя)придвижва маркуча напред в канала.Процедурата се повтаря до пълното измиване на канала. Препоръчва се за отпушване при ресторанти , хотели , заведения, цехове , предприятия и търговски обекти , където има повишен интезитет на отходни води.

Продухване на канализацията от наслагвания
Процедурата се повтаря неколкократно.
Друг накрайник концентрира силата на водата в една точка, разбивайки сгъстени утайки.Бива използван и за измиване нашахти ,улици, халета,паркинги и други.